KRAFFT


Krafft_gul

Kunskap om hästens foderomvandling har drivit fram KRAFFT-sortimentet och gjort det till landets största varumärke inom hästfoder. När ny kunskap kommer fram omsätts den i produkter. Det är genom den dagliga, vardagsnära kontakten med hästägare över hela landet som KRAFFT har blivit den största leverantören och ingen annan tillverkare kan erbjuda ett lika brett sortiment.

Ring KRAFFT Direkt på 020-30 40 40 för beställning och gratis foderrådgivning.

www.krafft.nu