Hermes, jag & Cilla

Under en period har jag tränat för Cecilia Kristofferson med Hermes (framförallt..). Ett samarbete som passar mig bra ur många synvinklar. Hon har ett skarpt öga och hennes ambitionsnivå är minst lika hög som min egen.

I upplägget får man dessutom Einars intryck och kommentarer ”på köpet” eftersom han oftast är på plats samtidigt. När det gäller träningen så ligger vi i fas enligt vårt schema men vi väntar med Grand Prix tills vi känner oss mogna för en gedigen ritt. Det är dock inte långt borta!