På ny adress

Efter mycket ”processande” från köp, via lantmätare, bygglov och andra bestyr så har vi nu flyttat verksamheten till Killegården i Norra Åsum. Ett kort flytt om man mäter i kilometer men ett stort om man mäter i andra termer.

Själva Killegården är huvudbyggnaden i ett lantbruk som förutom odling och djurproduktion dessutom alltid har haft hästar på gården. I samband med att stallarna renoverades för häst så blommade ett stuteri med inriktning mot galoppsporten upp. Lantbruket lever vidare men den del som haft inriktning mot hästverksamhet har styckats av och är numera basen för Anna Svanberg Dressyr.
Vi har gjort några mindre kompletteringar med sadelkammare, spolspiltor och annat som krävs för ridverksamheten men flyttar annars ”rakt in” i ändamålsenliga lokaler. Det stora ingreppet blev att skapa bra förutsättningar för ridning i form av ett ridhus och att anpassa de stora beteshagarna till rasthagar.

Vi tackar alla som har hjälpt till i samband med förberedelser, flytt och uppstart på nya stället.