Anläggningen


Killegården ligger vackert beläget i Norra Åsum, granne med skogens ridvägar och de öppna markerna in mot Kristianstad.

På anläggningen har vi stora rast- och beteshagar i direkt anslutning till våra stallar. Här finns det ett nytt ridhus samt givetvis möjligheten att rida i skogen eller på öppen ängsmark.