Anna Svanberg Dressyr


Vår verksamhet omfattar:

Utbildning av gångartshästar

Vi tar emot gångartshästar för utbildning eller vidareutbildning.

Tävling

Vi tävlar din häst eller visar din häst vid unghästtest eller bruksprov.

Försäljning av sporthästar

Vi förbereder din häst inför försäljning. Hästen vidareutbildas och tillsammans bestämmer vi när den är redo för försäljning. Vi ombesörjer annonsering, visning och kontakter med köparen.

Villkor

För de tjänster vi levererar tar vi ut en månadsavgift. Utlägg för din häst vidarefaktureras till dig.

Vid all försäljning av häst som sker under tiden som hästen är i träning hos oss tar vi ut ett arvode. Arvodet är rörligt och anges i procent på försäljningssumman.

Aktuella priser lämnas vid förfrågan om uppdrag.

Hästägaren ansvarar för försäkringen av sin häst.

På samtliga priser tillkommer moms.