Highlander vinner

Highlander är hästen som har lätt för många av de svåra rörelserna. Samtidigt har han mycket energi och driv i sig. Sedan han kom hit från Tyskland så har det fokuserats på att skapa bra band mellan häst och ryttare. Från den punkten kan man sedan tävla med gott förtroende.

I Hässleholm blev det start i MA:1 och seger. 71,2% innebär givetvis höga betyg, inte minst i travdelarna. Att han kommer till ro och är mycket koncentrerad är givetvis ett bra kvitto.

Det blir Åstorp nästa och upp lite i klasserna.