This is (the) Future Ö

TILL SALU!

Future Ö

Svart valack f 2011  e. Floresco u. Zortina (F2) (SWB) ue. Zorn – Hertigen – Chagall. 165 cm.

Med så mycket svenskt i stammen så får man finna sig i att kallas för Ture. Namnet är dock Future Ö.

En utvecklingsbar häst med tre bra gångarter. Denna treåring är här under sina förberedelser för treårstest och är samtidigt till salu.